Avada Car Dealer News

خوردگی در لاستیک ها در انواع مختلفی ایجاد می شود و هرکدام معنای خاصی دارند و به علل خاصی ایجاد می شوند. در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی این موارد از طریق اینفوگرافی بپردازیم.

به گزارش خودروتک، خوردگی در لاستیک ممکن است بصورت عادی باشد و یا در اثر یک مشکل بصورت غیر عادی باشد. بعنوان مثال خوردگی وسط لاستیک می تواند بعلت کم بودن فشار باد چرخ های خودرو باشد.

یا ممکن است نیاز به تنظیم فرمان و چرخ داشته باشد. برای آگاهی بیشتر از اینکه هر نوع خوردگی به چه موردی مربوط می شود میتوانید به تصویر اینفوگرافی زیر مراجعه نمایید.

منبع: کارستان

Leave A Comment