رادیس تجارت بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود تاکید ویژه‌ای دارد. شما به عنوان یکی از اعضای رادیس برای ایجاد حساب کاربری، اطلاعاتی نظیر کد ملی، شماره تلفن، ایمیل و آدرس وارد خواهید کرد که تنها برای ارائه‌ی خدمات بدون نقص از طرف رادیس تجارت کاربرد دارند و نزد ما محفوظ خواهند ماند. گفتنی‌ست که به هنگام خرید محصول اطلاعاتی نظیر کد ملی ، شماره تلفن و اطلاعات بانکی از شما خواسته میشود که تنها برای ارائه بهتر و سریعتر خدمات بوده و از این داده‌ها برای ارسال محصولات استفاده خواهیم کرد.  شماره تلفن اعضا نیز تنها برای ارسال پیامک جهت در جریان گذاشتن شما از روند ارسال محصول استفاده خواهد شد.