کاربر گرامی لطفا قبل از ثبت سفارش به نکات زیر توجه فرمایید:

1- کد ملی، شماره تلفن و مدارک ارسال شده با مدارک تحویلی مطابقت داشته باشد، در غیر اینصورت سفارش شما لغو خواهد شد.

2- به هر کد ملی در یک سال تنها چهار حلقه لاستیک تعلق میگیرد در صورت عدم رعایت این موضوع سفارش شما لغو می گردد.

3- در صورت تایید مدارک ، در زمان موجود شدن تایر با شما تماس گرفته خواهد شد.