Avada Car Dealer News

لاستیک های خودرو پس از یک مدت زمانی و استفاده معمولاً نیاز به تعویض دارند. برخی از علائمی که نشان می دهد که لاستیک ها باید تعویض شوند عبارتند از:

1. کاهش عمق خطوط طراحی رویه لاستیک: عمق خطوط طراحی رویه لاستیک ها در صورت کاهش بیش از حد، باعث کاهش عملکرد لاستیک ها در شرایط آب و هوایی نامساعد و کاهش چسبندگی آن ها به سطح جاده می شود.

2. ساییدگی یا ترک خوردگی رویه لاستیک: در صورتی که رویه لاستیک ترک خورده یا ساییده باشد، این نشان دهنده خطر جدی برای ایمنی خودرو است و لازم است لاستیک را تعویض کنید.

3. تغییر رنگ لاستیک: اگر رنگ لاستیک ها تغییر کرده و به رنگ قهوه ای یا سیاه تیره تبدیل شده باشد، این نشان دهنده کاهش کیفیت لاستیک ها و نزدیکی به انقضای آن ها است.

4. تراکم کم یا بیش از حد فشار هوا: لاستیک هایی که فشار هوای کمتر یا بیشتر از حد مورد نیاز دارند، سریعتر خراب می شوند و نیاز به تعویض دارند.

5. عدم توازن لاستیک: اگر لاستیک ها دچار عدم توازن هستند، احتمالاً در زمان رانندگی لرزش و لغزش را ایجاد خواهند کرد و نیاز به تعویض دارند.

به طور کلی، بهتر است لاستیک های خودرو را به طور دوره ای بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید تا ایمنی و عملکرد بهینه خودرو را حفظ کنید.

Leave A Comment