گروه رادیس تجارت در حال فراهم آوردن بستر مناسب جهت خرید اقساطی می باشد و به زودی این امکان در وبسایت قرار داده خواهد شد.