من از نمایندگی دیگری لاستیک خریداری کرده و تحویل گرفته ام. پس از خرید مجدد از سایت شما و مراجعه به سرویس سنتر، لاستیک را به من تحویل نداده و وجه من را برگشت دادند. دلیل آن چیست؟

تمامی مدارک خریداران به سازمان صمت ارسال شده و پس ...