اسناد مورد نیاز برای دریافت لاستیک دولتی با نرخ مصوب

  1. سند خوردو (برگ سبز) (تصویر پشت و رو) 
  2. کارت ملی مالک خودرو
  3. کارت ماشین (تصویر پشت و رو) 

هنگام مراجعه به سرویس سنتر همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی دارنده خودرو، اصل و کپی برگ سبز خودرو و اصل و کپی کارت ماشین جهت تایید کارشناس سرویس سنتر الزامی است.

توجه:

  1. با توجه به تغییرات اعمال شده از طرف وزارت صمت لاستیک صرفا پس از دریافت تاییدیه سامانه جامع تجارت بر روی خودرو نصب خواهد شد.
  2. جهت دریافت پیامک تاییدیه وزارت صمت می بایست شماره موبایل خریدار به نام صاحب سند خودرو باشد.
  3. متقاضی حداقل طی شش ماه گذشته لاستیک دولتی دریافت نکرده باشد .

ادامه فرآیند خرید ملزم به قبول شرایط فوق می باشد