راهنمای استفاده صحیح از تایر

نویسنده:

مدیر سایت

تاریخ ایجاد:

12 آذر 1398

تایر های خودرو نقش تعیین کننده در ایمنی شما وخانواده تان دارند. شاید مطرح کردن این واقعیت که سطح تماس تایر خودرو با یک جاده معمولی به اندازه یک کارت تبریک می باشد توجه شما را به اهمیت موضوع جلب نماید. در حقیقت ما میلیونها تومان از سرمایه و از آن مهمتر ایمنی خود را به چند سانتیمتر سطح تماس لاستیک می سپاریم. بنابراین نگهداری صحیح و کنترل دائمی تایرها میتواند نقشی اساسی در ایمنی ما داشته باشد. بدین منظور رعایت نکات فنی زیر الزامی است.

کنترل فشار باد تایر

کم بادی بزرگترین دشمن تایر محسوب میشود چون باعث زیاد شدن اصطکاک و بوجود آمدن گرمای اضافی و سایش نامنظم در تایر میشود و احتمال ترکیدگی تایر و ایجاد تصادف را افزایش می دهد . ممکن است تایرها حتی نیمی از فشار باد خود را از دست بدهند، اما در ظاهر تایر تفاوت محسوسی ایجاد نشود.. بعد از کنترل و تنظیم کردن فشار از نداشتن نشتی دور رینگ و ناحیه ولو مطمئن شده و درپوش ولو را ببندید.

کنترل ظاهری تایر

ظاهر تایر های مورد استفاده باید مرتبا به جهت حصول اطمینان از نداشتن عیوب و آسیب دیدگی ها کنترل شده و در صورت عمیق بودن آسیب فورا تایر ها تعویض گردند. آسیب ها ممکن است بریدگی یا برآمدگی در دیواره تایر باشد. در صورت مشاهده موارد مشکوک از متخصص اینکار در مورد استفاده از تایر کمک بگیرید.

عمق شیار

تایر های سواری باید حداقل 1/6mm عمق شیار داشته باشند(سرتاسر پیرامون رویه). این عدد برای تایرهای ون 2/4mm و برای تایرهای باری 3/2mm است. حد مجاز یا حداقل عمق آج لازم برای حرکت ایمن خودرو را میتوان از برجستگی های موجود در کف شیارهای تایر که بعنوان راهنما تعبیه شده اند ملاحظه نمود. برای پیدا کردن این علائم در حداقل 6 نقطه در زیر شانه های دو طرف تایر علائمی حک شده که با تعقیب آنها میتوان به علائم اصلی راهنمای عمق آج مجاز رسید. کنترل حداقل عمق شیار مورد توجه ادارات پلیس راه نیز میباشد زیرا رعایت کردن این امر موجب عملکرد بهتر ترمز و کاهش حوادث میشود.

تاریخ (سریال) تولید تایر

پیدا کردن تاریخ تولید تایرها بسیار آسان است. اگر به دقت قسمت دیواره تایر را نگاه کنید، در بیشتر آنها یک عدد چهار رقمی مشاهده خواهید کرد. این عدد نمایانگر هفته و سال تولید است. (دو رقم اول از سمت چپ نشانه هفته و دو رقم بعدی نشانه سال میلادی است). تاریخ انقضای تایر بستگی به شرایط نگهداری آن دارد و بهمین علت زمان دقیقی برای آن ذکر نمی شود. ولی در صورت استفاده از تایرهای قدیمی تر که در معرض شرایط مخرب جوی (خصوصا تابش آفتاب) بوده اند، احتمال فرسودگی و در نتیجه ترکیدن تایر و به تبع آن وقوع خطر و حتی حوادث ناگوار وجود خواهد داشت. زیرا آمیزه های لاستیکی در جنین شرایطی به مرور زمان خواص خود را از دست می دهند و نمیتوانند اجزا تایر را کنار هم نگهدارند.

باورهای اشتباه درباره لاستیک خودرو

نوشتن یک دیدگاه