چه علائمی نشان می دهد که لاستیک ها باید تعویض شوند؟

نویسنده:

مدیر سایت

تاریخ ایجاد:

29 بهمن 1401

لاستیک های خودرو پس از یک مدت زمانی و استفاده معمولاً نیاز به تعویض دارند. برخی از علائمی که نشان می دهد که لاستیک ها باید تعویض شوند عبارتند از:

1. کاهش عمق خطوط طراحی رویه لاستیک: عمق خطوط طراحی رویه لاستیک ها در صورت کاهش بیش از حد، باعث کاهش عملکرد لاستیک ها در شرایط آب و هوایی نامساعد و کاهش چسبندگی آن ها به سطح جاده می شود.

2. ساییدگی یا ترک خوردگی رویه لاستیک: در صورتی که رویه لاستیک ترک خورده یا ساییده باشد، این نشان دهنده خطر جدی برای ایمنی خودرو است و لازم است لاستیک را تعویض کنید.

3. تغییر رنگ لاستیک: اگر رنگ لاستیک ها تغییر کرده و به رنگ قهوه ای یا سیاه تیره تبدیل شده باشد، این نشان دهنده کاهش کیفیت لاستیک ها و نزدیکی به انقضای آن ها است.

4. تراکم کم یا بیش از حد فشار هوا: لاستیک هایی که فشار هوای کمتر یا بیشتر از حد مورد نیاز دارند، سریعتر خراب می شوند و نیاز به تعویض دارند.

5. عدم توازن لاستیک: اگر لاستیک ها دچار عدم توازن هستند، احتمالاً در زمان رانندگی لرزش و لغزش را ایجاد خواهند کرد و نیاز به تعویض دارند.

به طور کلی، بهتر است لاستیک های خودرو را به طور دوره ای بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض کنید تا ایمنی و عملکرد بهینه خودرو را حفظ کنید.

چطور می تونم لاستیک های خودرویی رو که بهترین کیفیت رو دارند پیدا کنم؟
نکات مهم در رابطه با طول عمر لاستیک خودرو

نوشتن یک دیدگاه